Bestyrelse pr. 27. juli 2019.
Konstitueret 15. september 2019

Formand
Robert Gergelyffy
Havesangervej 6
Stillinge Strand
4200 Slagelse
Tlf. 20 28 54 63
gergelyffy@live.dk

Næstformand
Roland Ipsen
Colibrivej 1
Stillinge Strand,
4200 Slagelse
Tlf.: 20 20 13 36
ipsen34@hotmail.com

Kasserer *
Erik Nygaard Kristensen
Drøsselbjergvej 80
Stillinge Strand
4200 Slagelse
Tlf.: 21 74 96 34
Erika@nygaard.mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik Møller Hansen
Kongsmarkvej 8
Stillinge Strand
4200 Slagelse
Tlf.: 31 51 93 73
erikmh@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Poul Schmidt
Egebækvej 22
Stillinge Strand
4200 Slagelse
Tlf.: 40 98 70 80
ilp@scthansgade.dk

Bestyrelses suppleant

Dorte Winther Hansen, Bellisvej 10, Stillinge Strand.
dorte.winther@icloud.com

Bestyrelses suppleant
Tove Christensen, Havørnevej 2, Stillinge Strand.
tcbroby@gmail.com

Revisor*
Hans Rynord 
Falkevej 12, Stillinge Strand (Valgperiode 2018-2020).

Revisor
Niels-Peter Dahl, 
Søborgvej 5, Næsby Strand.
Tlf.: 24 83 94 53 
/45 81 94 53
npdahl56@gmail.com

Revisor suppleant:
Finn Thoft, 
Fratrådt grundet salg af ejendom

*Bogføring udføres af
Mogens Pihl, 
Bregnevej 5, Stillinge Strand.

Markedsføring /medlemshvervning
Finn Thoft
Fratrådt grundet salg af ejendom.

Markedsføring /medlemshvervning
Dorte Winther Hansen, Bellisvej 10, Stillinge Strand.
dorte.winther@icloud.com

Web-sekretær:

Tove Buhl, Kongsmarksvej 21, Stillinge Strand.
tovebbuhl@gmail.com
Tlf.: 30 11 79 97

Således konstitueret på bestyrelsesmøde
den 15. september 2020